Nasza strona www.zyje-aktywnie.p oraz firma szkoleniowa AVENHANSEN ogłasza Konkurs Fotograficzny!

Podczas V Pucharu Unii Europejskiej Niebo Otwartej Europy oraz XIX Krakowskich Zawodów Balonowych- Balonowego Pucharu Polski na jednym z koszy balonowych pojawi się logo firmy szkoleniowej AVENHANSEN. Zapraszamy Państwa do fotografowania tego balonu! Liczymy na pomysłowość i kreatywność. Jury w składzie Aneta Leśniak- fotograf, laureatka Wielkiego Konkursu Fotograficznego ,,National Geographic” oraz Aleksandra Pomykaj-manager ds. organizacji szkoleń w firmie AVENHANSEN – wybiorą najlepsze zdjęcia, które będą przedstawiały zdjęcie balonu z widocznym na nim logo firmy AVENHANSEN.

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Zdjęcia balonu z umieszczonym na koszu logo firmy AVENHANSEN należy wykonać podczas trwającego od 7-10 czerwca 2012 V Pucharu Unii Europejskiej Niebo Otwartej Europy oraz XIX Krakowskich Zawodów Balonowych – Balonowego Pucharu Polski.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację zdjęć w prasie i w Internecie. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym samym, iż są właścicielami wszystkich praw autorskich do nadesłanych prac.
3. Osoby niepełnoletnie wymagają oświadczenia opiekuna o zgodzie na uczestnictwo w konkursie.
4. Zdjęcia należy wysłać na adres mdabrowska@avenhansen.pl w formie cyfrowego pliku.
5. Fotografia cyfrowa: Rozdzielczości nie mniejszej niż Mpix 2048 X1536 lub pliki oryginalnej wielkości (JPEG bez widocznej kompresji) zatytułowane według wzoru: Imię nazwisko nr_kolejny  np Jan_Kowalski_
6. Zdjęcia nie podpisane i nie spełniające wymogów regulaminu zostaną odrzucone
7. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wystawienia w konkursie do 2 zdjęć.
8. Termin nadsyłania zdjęć upływa z dniem 18-06-2012
9. Prace nie mogą pochodzić z wcześniejszych edycji konkursu, być publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.
10. Nagrodą w konkursie jest kupon Grupon o wartości: 50 zł oraz publikacja fotografii wraz z podaniem autora na stronie www.zyje-aktywnie.pl
Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Jego ostateczna interpretacja i sporne sprawy pozostają w gestii organizatora. Zdjęcia nie podpisane, nie regulaminowe i wysłane po terminie zostaną odrzucone.

Miejsca startów balonów:

7.06. (czwartek) 2012
start godz. 18:00 PROSZÓWKI – Puchar Wójta Gminy Bochnia (łąka rock’AUTOSTRADA)

8.06.(piątek) 2012
start godz. 7:00 STANISŁAWICE (stadion)

start godz. 19.30 ŁAPCZYCA (Via Regia Antiqua)

9.06. (sobota) 2012
start godz. 7:00 LIPNICA MUROWANA
start godz. 18:00 DAMIENICE (otwarcie mostu wiszącego) CIKOWICE (stadion)

10.06. (niedziela) 2012
godz. 7:30 PROSZÓWKI (łąka rock’AUTOSTRADA)

Więcej informacji o zawodach balonowych na: www.zawodybalonowe.pl

10 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Post
«